WonDD Logo
รหัส VIP :   
ชื่อ :   
โทร :   
 
          ด้วยวิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่น และประสบการณ์ในธุรกิจนี้ของผู้บริหาร ทำให้ WonDD สามารถสร้างความคุ้มค่าให้กับสมาชิกได้ออย่างแน่นอน
  มั่นคง
      WonDD Corporation Co.,Ltd. ประกอบธุรกิจให้บริการต่างๆ ทางระบบ Internet จดทะเบียนประกอบธุรกิจถูกต้องตาม
Server มีมาตราฐาน คุณภาพ ความปลอดภัย และระบบสำรองไฟระดับสากล ให้ความเสถียรสูงสุด
ON LINE ตลอดทุกวัน 24 ชั่วโมง

 

อุ่นใจ
       บริหารงานด้วยบุคลากรที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ และความสามารถในธุรกิจ พร้อมทีมงาน Call Center ที่พร้อมให้คำปรึกษา
ทุกวันไม่เว้นวันหยุด

 

ปลอดภัย
       เทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยระดับสากล เป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับการทำธุรกรรมการเงินทางธนาคารออนไลน์ พร้อม
ตรวจสอบ อัปเดตให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อความปลอดภ้ยที่ดีที่สุด

 

มั่งคั่ง
        จากวิสัยทัศน์ และโครงการระยะยาว ทำให้ WonDD มี Partner ร่วมธุรกิจมากมาย ให้บริการหลากหลายที่จะสร้างความคุ้มค่า
ให้กับสมาชิกได้อย่างแน่นอน ตามสโลแกนของบริษัท "รับง่าย...จ่ายสะดวก"

 

   

                   

คณะกรรมการผู้บริหาร บริษัท วันดีดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด