WonDD Logo
 
? ทำไมต้องWonDD
?WonDD นำส่วนลดพิเศษหลาก
    หลายรายการมาให้สมาชิกได้อย่างไร
? มีเงินเครดิตคงเหลืออยู่ในบัญชี ดีหรือไม่
?จะได้รับส่วนลด และค่า Commission เมื่อไหร่
?มีค่าใช้จ่ายในการโอนเงินออกจากบัญชีหรือไม่
?ได้รับใบเสร็จ จากการชำระหรือไม่
? ตรวจสอบได้อย่างไรว่าค่าบริการต่างๆที่
ฝากชำระได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ทำไมต้องWonDD
บริษัท วันดีดี คอร์ปอเรชั่นจำกัด บริหารงานโดยผู้บริหารที่มี ประสบการณ์ และความชำนาญในธุรกิจนี้มายาวนาน วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน สามารถกำหนดเป้าหมาย และดำเนินนโยบายให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรมสมาชิกสามารถสัมผัสถึงความจริงใจในการทำธุรกิจ และความเป็นมืออาชีพ รวมถึงแนวทางของบริษัทได้อย่างชัดเจน

ปัจจุบันนี้ โลกออนไลน์ได้เข้ามามีส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมไปแล้ว ธุรกิจออนไลน์ จึงเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยม และมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

WonDD เป็นธุรกิจที่ให้บริการผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ เป้าหมายและนโยบายของเรา คือ สร้าง Product การให้บริการที่หลากหลายคลอบคลุมการดำเนินชีวิตของกลุ่มคนทุกเพศ ทุกวัย เพื่อสร้างความคุ้มค่าให้กับสมาชิกของเรา ให้สมาชิกประหยัดรายจ่าย รวมถึงมีรายได้กลับคืนมา โดยไม่กระทบต่อกิจกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของ แต่เป็นการเพิ่มความสุขและรอยยิ้มให้กับสมาชิก ให้ทุกวันของสมาชิกเป็น “วันดีดี” ทุกวัน
  WonDD นำส่วนลดพิเศษหลากหลายรายการมาให้สมาชิกได้อย่างไร
WonDD เป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการ และผู้จัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ จึงได้นำส่วนลดและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับมอบให้แก่สมาชิก
  มีเงินเครดิตคงเหลืออยู่ในบัญชี ดีหรือไม่
บริษัทเปิดดำเนินธุรกิจนี้โดยตรง ไม่ได้เป็นสาขา หรือเป็นบริษัทลูก บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกรรมต่างๆ อย่างเพียงพอ ไม่มีการนำเงินของสมาชิกไปหมุนเวียนในธุรกิจอื่น

สมาชิกไม่จำเป็นต้องมีเงินเครดิตคงเหลือไว้ในระบบตลอดเวลา สมาชิกสามารถโอนเงินเข้าระบบได้เท่ากับยอดเงินที่ต้องการฝากชำระหรือ ใช้บริการอื่นๆ และสามารถแจ้งถอนเงินออกจากระบบได้ตามต้องการ ยกเว้นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการของสมาชิกเอง ที่ต้องการให้มีเครดิตคงเหลือบางส่วนไว้เพื่อชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆที่ใกล้ถึงกำหนดชำระหรือเพื่อให้ระบบดำเนินการต่ออายุVIP โดยอัตโนมัติ
  จะได้รับส่วนลด และค่า Commission เมื่อไหร่
สมาชิกจะได้รับส่วนลดพิเศษต่างๆ ทันทีที่มีการทำรายการ โดยสามารถตรวจสอบได้ในประวัติการทำรายการในระบบสมาชิก ในส่วนของ PV จะได้รับทันทีเช่นกัน เมื่อมีการจัดเรียงสายงานให้แก่สมาชิกใหม่เป็นที่เรียบร้อย
  มีค่าใช้จ่ายในการโอนเงินออกจากบัญชีหรือไม่
สมาชิกสามารถทำรายการโอนเงินออกจากระบบได้ตามจำนวนเงินที่ต้องการ ไม่จำกัดยอดขั้นต่ำ และจำนวนครั้ง โดย WonDD จะโอนเงินไปยังข้อมูลบัญชีธนาคารที่สมาชิกระบุไว้ และมีค่าใช้จ่ายเฉพาะอัตราค่าธรรมเนียมในการโอนเงินตามความเป็นจริงของธนาคารที่สมาชิกเลือกใช้บริการเท่านั้น

ระยะเวลาการรับเงิน หลังจากทำรายการ “แจ้งโอนเงินออกจากระบบ”
1. สมาชิก “แจ้งโอนเงินออกจากระบบ” ก่อนเวลา 12:00 จะได้รับเงินภายใน 12:00 ในวันถัดไป (ภายใน 24 ชั่วโมง)
2. สมาชิก “แจ้งโอนเงินออกจากระบบ” หลังเวลา 12:00 จะได้รับเงินภายใน 12:00 น. ใน 2 วันถัดไป (ภายใน 48 ชั่วโมง)

*ไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์
*เมื่อยืนยันการทำรายการ ระบบแสดงกำหนดเวลาในการรับเงินให้ทราบโดยอัตโนมัติ

  ได้รับใบเสร็จ จากการชำระหรือไม่
สมาชิกจะได้ใบเสร็จรับเงินจากผู้ให้บริการโดยตรงตามข้อมูลที่อยู่ที่ได้ให้ไว้กับผู้ให้บริการนั้น โดยการทำรายการฝากชำระแต่ล่ะรายการ ทาง WonDDจะมีประวัติการทำรายการ และแสดงรายละเอียดในการทำรายการฝากชำระอยู่ในระบบบัญชีของสมาชิกเอง ซึ่งสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา หรือPrint ได้ตามความต้องการ เพื่อเป็นหลักฐานและเพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการกับ WonDD
  รายการรับฝากชำระสามารถออกใบกำกับภาษี ณ ที่จ่าย ได้หรือไม่
ในกรณีนิติบุคคลที่ต้องการใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้องทำการชำระค่าบริการแก่ผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น หากในอนาคตมีช่องทางใดสามารถอำนวยความสะดวกในกรณีนี้ได้ ทางเราจะดำเนินการในทันทีเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก
  การแจ้งโอนเงินเข้าระบบตามธนาคารที่มี(อนุมัติในทันที) ทำไมบางครั้งไม่อนุมัติทันที
หลักการทำงานของระบบในการอนุมัติในทันทีมีดังต่อไปนี้
  1. เมื่อมีการโอนเงินเข้าสู่บัญชีตามธนาคารที่ สามารถอนุมัติทันที ระบบของธนาคารจะส่งข้อมูลมาที่ฐานข้อมูลของ WonDDภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที (เป็นสาเหตุที่แจ้งให้สมาชิกทำรายการแจ้งโอนเงินเข้าระบบหลังจากโอนเงินแล้ว 5 นาที)
  2. เมื่อสมาชิกทำรายการแจ้งโอนเงิน ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลที่สมาชิกระบุ หากตรงกันกับข้อมูลที่ทางธนาคารส่งมา ระบบจะทำการอนุมัติในทันที
    สาเหตุที่ในบางครั้ง ระบบไม่ทำรายการอนุมิในทันทีมีดังต่อไปนี้
  1. 80% สมาชิกระบุข้อมูลไม่ถูกต้อง
  2. 8%สมาชิกทำการโอนเงินผ่านช่องทางบริการรับโอนเงินต่างๆ ซึ่งบริการรับโอนเงินเหล่านี้ ไม่ได้ทำรายการทันที จึงทำให้ เวลาในการทำรายการที่สมาชิกได้รับ กับเวลาที่เงินเข้าสู่ธนาคารจริงไม่ตรงกัน
  3. 5%สมาชิกทำรายการในช่วงเวลา ปิดระบบของธนาคารนั้นๆ เช่น กสิกรไทย ปิดระบบทุกวัน 22.00 - 24.00 น.
  4. 5%เวลาในการทำรายการทีถูกส่งให้ทาง WonDDไม่ตรงกับหลักฐานการโอนเงินจากธนาคารที่สมาชิกมี ถึงแม้ข้อมูลที่ทาง WonDDและสมาชิกได้รับมาจากธนาคารเดียวกัน และเป็นรายการเดียวกัน แต่สาเหตุที่เวลาไม่ตรงกัน เนื่องจากปัจจัยในการประมวลผลการส่งข้อมูลของธนาคาร
  5. 2% ระบบของธนาคาร หรือ WonDDขัดข้อง
  บิลที่ครบกำหนดวันสุดท้าย กับบิลที่เลยกำหนด ฝากชำระได้หรือไม่
สมาชิกสามารถฝากชำระได้จนถึงวันครบกำหนดตามใบแจ้งในบิล ส่วนรายการที่สามารถชำระเกินกำหนดได้ จะมีข้อความ “เกินกำหนด” ในวงเล็บต่อหลังชื่อรายการนั้นๆ
  ตรวจสอบได้อย่างไร ว่าค่าบริการต่างๆที่ฝากชำระ ได้ดำเนินการแล้ว
ดูได้จากช่องสถานะ หน้าประวัติทำรายการในระบบสมาชิก เมื่อสถานะการทำรายการแจ้งว่า “สำเร็จ” แสดงว่า รายการได้รับการชำระเรียบร้อยแล้ว
เมื่อรายการมีสถานะ “สำเร็จ” สมาชิกยังสามารถเพิ่มความมั่นใจโดยการตรวจสอบไปยังผู้ให้บริการโดยตรงผ่านทางช่องทางการตรวจสอบของผู้ให้บริการนั้นๆ

 
รายละเอียด การตรวจสอบ ระยะเวลาการตรวจสอบ

เติมเงินมือถือทุกระบบ

จะได้รับ SMS จากเครือข่ายที่เติมเงินยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้บริการ

ทันที

ค่าโทรแบบรายเดือน Truemove

ทางเว็ปไซด์ www.truemove.com เลือกเมนู เช็คยอดค่าโทร

1 วันทำการหลังฝากชำระ

ค่า UBC แบบรายเดือน

ตรวจสอบไปที่ทรูวิชั่นแคร์ หมายเลข : 02-725-2525 กด0 หรือตรวจสอบค่าบริการผ่านโทรศัพท์มือถือ ฟรี เพียงพิมพ์ 3 แล้วส่งมาที่ 482772 เพียงเท่านี้ สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน พิมพ์1 เว้นวรรคตามด้วย หมายเลขสมาชิกส่งมาที่ 482772 จากนั้นพิมพ์ 2 เพื่อยืนยันการลงทะเบียนแล้วส่งมาที่หมายเลขเดิม

1วันทำการหลังฝากชำระ

ค่า UBC แบบเติมเงิน

จะได้รับ SMS จากทาง UBC ทางโทรศัพท์ที่ให้ข้อมูลไว้กับทาง UBC

ทันที

ค่ามือถือ Truemove แบบรายเดือน

หมายเลข 1331 หรือ02-900-9000 หรือทางเว็ปไซด์ www.truemove.com เลือกเมนูเช็คยอดค่าโทร

1 วันทำการหลังฝากชำระ

True อินเตอร์เน็ตรายเดือน เฉพาะ ADSL (สำหรับใบแจ้งหนี้ บริษัท ทรู ดิจิตอล เอ็นเตอร์เทนเม็นท์ จำกัด)

หมายเลข : 02-900-9000

1 วันทำการหลังฝากชำระ

ค่าโทรศัพท์บ้าน และ PCT ระบบ True

หมายเลข : 02-900-9000

1 วันทำการหลังฝากชำระ

ค่าการไฟฟ้านครหลวง

ติดต่อไปยังหมายเลข 1130 จากนั้น กด 1 (ภาษาไทย), 1 (ตรวจสอบค่าโทร), 1 (รู้เลขมิเตอร์), แล้วตามด้วยเลขมิเตอร์ 8 หลัก (เลขมิเตอร์มี 9 หลัก ให้ตัดตัวท้ายออก 1 ตัว) กด #

2 วันทำการหลังฝากชำระ

ค่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ติดต่อไปยังหมายเลข 1129
กด  1 (รับฟังข้อมูลอัตโนมัติ)
กด  1 (สอบถามยอดค้างชำระค่าไฟฟ้า)
กรุณากด รหัสไฟฟ้าตามด้วยหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า กด #

2 วันทำการหลังฝากชำระ

สินเชื่อและบัตรเครดิต

ติดต่อไปยังศูนย์บริการของบัตรเครดิตนั้นๆ

2 วันทำการหลังฝากชำระ

อื่นๆ

ติดต่อไปยังศูนย์บริการนั้นๆ

2 วันทำการหลังฝากชำระ