WonDD Logo
ข้อมูลรหัส VIP ผู้แนะนำ
 
? ทำไมต้องWonDD
? สมาชิก Member มีค่าใช้จ่ายอื่นใดแอบแฝงอีกหรือไม่
?ถ้าไม่ Upgrade VIP(499) แต่อยากได้ส่วนลด
    และสิทธิพิเศษของ VIP เท่านั้นได้หรือไม่
? นับวันหมดอายุ VIP และต่ออายุ VIP อย่างไร
?หากไม่ต่ออายุสถานะ VIP มีผลอย่างไรบ้าง
? ใช่ธุรกิจขายตรงหรือไม่
?WonDD นำส่วนลดพิเศษหลาก
    หลายรายการมาให้สมาชิกได้อย่างไร
? มีเงินเครดิตคงเหลืออยู่ในบัญชี ดีหรือไม่
?จะได้รับส่วนลด และค่า Commission เมื่อไหร่
?มีค่าใช้จ่ายในการโอนเงินออกจากบัญชีหรือไม่
?ได้รับใบเสร็จ จากการชำระหรือไม่
? ตรวจสอบได้อย่างไรว่าค่าบริการต่างๆที่
ฝากชำระได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ทำไมต้องWonDD
บริษัท วันดีดี คอร์ปอเรชั่นจำกัด บริหารงานโดยผู้บริหารที่มี ประสบการณ์ และความชำนาญในธุรกิจนี้มายาวนาน วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน สามารถกำหนดเป้าหมาย และดำเนินนโยบายให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรมสมาชิกสามารถสัมผัสถึงความจริงใจในการทำธุรกิจ และความเป็นมืออาชีพ รวมถึงแนวทางของบริษัทได้อย่างชัดเจน

ปัจจุบันนี้ โลกออนไลน์ได้เข้ามามีส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมไปแล้ว ธุรกิจออนไลน์ จึงเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยม และมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

WonDD เป็นธุรกิจที่ให้บริการผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ เป้าหมายและนโยบายของเรา คือ สร้าง Product การให้บริการที่หลากหลายคลอบคลุมการดำเนินชีวิตของกลุ่มคนทุกเพศ ทุกวัย เพื่อสร้างความคุ้มค่าให้กับสมาชิกของเรา ให้สมาชิกประหยัดรายจ่าย รวมถึงมีรายได้กลับคืนมา โดยไม่กระทบต่อกิจกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของ แต่เป็นการเพิ่มความสุขและรอยยิ้มให้กับสมาชิก ให้ทุกวันของสมาชิกเป็น “วันดีดี” ทุกวัน
  สมาชิก Member มีค่าใช้จ่ายอื่นใดแอบแฝงอีกหรือไม่
โดยปกติ Software License ของทุกบริษัทจะมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ หรือมีการจำกัดระยะเวลาให้ใช้งาน แต่ด้วยเป้าหมายและนโยบายของบริษัท จึงเปิดให้ทุกคนสามารถลงทะเบียนใช้งาน Software License ในส่วนของ Member มูลค่า 350 บาทได้ฟรี !!! โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นใดแอบแฝง สมาชิก Member สามารถโอนเงินเข้าสู่ระบบสมาชิกได้ตามจำนวนที่ต้องการใช้บริการ และสามารถแจ้งโอนเงินออกได้หากมีเงินคงเหลือในระบบ

และหากต้องการใช้งาน Software License VIP ของ WonDD สามารถ Upgrade VIP ในราคา 499 บาทเท่านั้น จากราคาปกติ 999 บาทและยังได้รับสิทธิพิเศษ ในการต่ออายุ VIP ทุกๆ 30 วันถัดไป ในราคาเพียง 150 บาทเท่านั้น

ในอนาตคหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีค่าใช้จ่ายในการ สมัคร Member หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มขึ้นบริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
  ถ้าไม่ Upgrade VIP(499) แต่อยากได้ส่วนลด และสิทธิพิเศษของ VIP เท่านั้นได้หรือไม่
เนื่องจาก การใช้สิทธิ และส่วนลดต่างๆ ของ VIP จำเป็นต้องใช้ผ่าน Software License VIP จึงไม่สามารถชำระแค่เพียงค่าใช้สิทธิ VIP ได้
  นับวันหมดอายุ VIP และต่ออายุ VIP อย่างไร
เมื่อ Login เข้าสู่ระบบสมาชิก ระบบจะมีข้อมูลแสดงสถานะ และวันหมดอายุของรหัสให้เห็น และ เมื่อถึงวันต่ออายุVIP หากเครดิตคงเหลือมีจำนวน 150 ขึ้นไป ระบบจะทำการเก็บค่าต่ออายุ VIP ให้โดยอัตโนมัติ แต่หากจำนวนเครดิตคงเหลือไม่เพียงพอ ระบบจะปิดการใช้งานเมนูในส่วนของ VIP และส่งเมล์แจ้งเตือนการต่ออายุไปยังเจ้าของรหัส เพื่อให้ต่ออายุ VIP ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันหมดอายุ

หากมีการโอนเงินเข้าสู่ระบบสมาชิก เข้ามาภายในระยะเวลาดังกล่าว และจำนวนเงินเพียงพอต่อ การต่ออายุ VIP ระบบจะทำการต่ออายุ VIP ให้โดยอัตโนมัติ และเปิดให้ใช้งานในส่วนของ VIP ตามปกติ และยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่อย่างครบถ้วน
  หากไม่ต่ออายุสถานะ VIP มีผลอย่างไรบ้าง
หากครบระยะเวลา 7 วันในการต่ออายุ VIP ระบบจะทำการปิดการใช้งานในส่วนของ VIP อย่างถาวร ปรับสถานะรหัสเป็น Member พร้อมทั้งส่งเมล์แจ้งการหมดอายุ VIPไปยังเจ้าของรหัส

เจ้าของรหัสยังคงใช้งานในส่วนของ Member ได้ตามปกติ แต่ไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ของ VIP ได้ และไม่สามารถกลับมาเป็น VIP ได้อีกในรหัสนี้
หากต้องการเป็น VIP ต้องทำการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ตั้งแต่การลงทะเบียนสมัคร Member
  ใช่ธุรกิจขายตรงหรือไม่
WonDDไม่ใช่ธุรกิจขายตรง เราไม่ได้จ่ายผลตอบแทนให้สมาชิกจากสินค้า หรือส่วนลดการใช้บริการต่างๆ เราเพียงใช้รูปแบบการจ่ายผลตอบแทนในลักษณะของธุรกิจขายตรงมาเพิ่มศักยภาพในระบบ Franchise ของเราเท่านั้น
  WonDD นำส่วนลดพิเศษหลากหลายรายการมาให้สมาชิกได้อย่างไร
WonDD เป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการ และผู้จัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ จึงได้นำส่วนลดและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับมอบให้แก่สมาชิก
  มีเงินเครดิตคงเหลืออยู่ในบัญชี ดีหรือไม่
บริษัทเปิดดำเนินธุรกิจนี้โดยตรง ไม่ได้เป็นสาขา หรือเป็นบริษัทลูก บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกรรมต่างๆ อย่างเพียงพอ ไม่มีการนำเงินของสมาชิกไปหมุนเวียนในธุรกิจอื่น

สมาชิกไม่จำเป็นต้องมีเงินเครดิตคงเหลือไว้ในระบบตลอดเวลา สมาชิกสามารถโอนเงินเข้าระบบได้เท่ากับยอดเงินที่ต้องการฝากชำระหรือ ใช้บริการอื่นๆ และสามารถแจ้งถอนเงินออกจากระบบได้ตามต้องการ ยกเว้นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการของสมาชิกเอง ที่ต้องการให้มีเครดิตคงเหลือบางส่วนไว้เพื่อชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆที่ใกล้ถึงกำหนดชำระหรือเพื่อให้ระบบดำเนินการต่ออายุVIP โดยอัตโนมัติ
  จะได้รับส่วนลด และค่า Commission เมื่อไหร่
สมาชิกจะได้รับส่วนลดพิเศษต่างๆ ทันทีที่มีการทำรายการ โดยสามารถตรวจสอบได้ในประวัติการทำรายการในระบบสมาชิก ในส่วนของ PV จะได้รับทันทีเช่นกัน เมื่อมีการจัดเรียงสายงานให้แก่สมาชิกใหม่เป็นที่เรียบร้อย
  มีค่าใช้จ่ายในการโอนเงินออกจากบัญชีหรือไม่
สมาชิกสามารถทำรายการโอนเงินออกจากระบบได้ตามจำนวนเงินที่ต้องการ ไม่จำกัดยอดขั้นต่ำ และจำนวนครั้ง โดย WonDD จะโอนเงินไปยังข้อมูลบัญชีธนาคารที่สมาชิกระบุไว้ และมีค่าใช้จ่ายเฉพาะอัตราค่าธรรมเนียมในการโอนเงินตามความเป็นจริงของธนาคารที่สมาชิกเลือกใช้บริการเท่านั้น

ระยะเวลาการรับเงิน หลังจากทำรายการ “แจ้งโอนเงินออกจากระบบ”
1. สมาชิก “แจ้งโอนเงินออกจากระบบ” ก่อนเวลา 12:00 จะได้รับเงินภายใน 12:00 ในวันถัดไป (ภายใน 24 ชั่วโมง)
2. สมาชิก “แจ้งโอนเงินออกจากระบบ” หลังเวลา 12:00 จะได้รับเงินภายใน 12:00 น. ใน 2 วันถัดไป (ภายใน 48 ชั่วโมง)

*ไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์
*เมื่อยืนยันการทำรายการ ระบบแสดงกำหนดเวลาในการรับเงินให้ทราบโดยอัตโนมัติ

  ได้รับใบเสร็จ จากการชำระหรือไม่
สมาชิกจะได้ใบเสร็จรับเงินจากผู้ให้บริการโดยตรงตามข้อมูลที่อยู่ที่ได้ให้ไว้กับผู้ให้บริการนั้น โดยการทำรายการฝากชำระแต่ล่ะรายการ ทาง WonDDจะมีประวัติการทำรายการ และแสดงรายละเอียดในการทำรายการฝากชำระอยู่ในระบบบัญชีของสมาชิกเอง ซึ่งสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา หรือPrint ได้ตามความต้องการ เพื่อเป็นหลักฐานและเพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการกับ WonDD
  รายการรับฝากชำระสามารถออกใบกำกับภาษี ณ ที่จ่าย ได้หรือไม่
ในกรณีนิติบุคคลที่ต้องการใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้องทำการชำระค่าบริการแก่ผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น หากในอนาคตมีช่องทางใดสามารถอำนวยความสะดวกในกรณีนี้ได้ ทางเราจะดำเนินการในทันทีเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก
  การแจ้งโอนเงินเข้าระบบตามธนาคารที่มี(อนุมัติในทันที) ทำไมบางครั้งไม่อนุมัติทันที
หลักการทำงานของระบบในการอนุมัติในทันทีมีดังต่อไปนี้
  1. เมื่อมีการโอนเงินเข้าสู่บัญชีตามธนาคารที่ สามารถอนุมัติทันที ระบบของธนาคารจะส่งข้อมูลมาที่ฐานข้อมูลของ WonDDภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที (เป็นสาเหตุที่แจ้งให้สมาชิกทำรายการแจ้งโอนเงินเข้าระบบหลังจากโอนเงินแล้ว 5 นาที)
  2. เมื่อสมาชิกทำรายการแจ้งโอนเงิน ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลที่สมาชิกระบุ หากตรงกันกับข้อมูลที่ทางธนาคารส่งมา ระบบจะทำการอนุมัติในทันที
    สาเหตุที่ในบางครั้ง ระบบไม่ทำรายการอนุมิในทันทีมีดังต่อไปนี้
  1. 80% สมาชิกระบุข้อมูลไม่ถูกต้อง
  2. 8%สมาชิกทำการโอนเงินผ่านช่องทางบริการรับโอนเงินต่างๆ ซึ่งบริการรับโอนเงินเหล่านี้ ไม่ได้ทำรายการทันที จึงทำให้ เวลาในการทำรายการที่สมาชิกได้รับ กับเวลาที่เงินเข้าสู่ธนาคารจริงไม่ตรงกัน
  3. 5%สมาชิกทำรายการในช่วงเวลา ปิดระบบของธนาคารนั้นๆ เช่น กสิกรไทย ปิดระบบทุกวัน 22.00 - 24.00 น.
  4. 5%เวลาในการทำรายการทีถูกส่งให้ทาง WonDDไม่ตรงกับหลักฐานการโอนเงินจากธนาคารที่สมาชิกมี ถึงแม้ข้อมูลที่ทาง WonDDและสมาชิกได้รับมาจากธนาคารเดียวกัน และเป็นรายการเดียวกัน แต่สาเหตุที่เวลาไม่ตรงกัน เนื่องจากปัจจัยในการประมวลผลการส่งข้อมูลของธนาคาร
  5. 2% ระบบของธนาคาร หรือ WonDDขัดข้อง
  บิลที่ครบกำหนดวันสุดท้าย กับบิลที่เลยกำหนด ฝากชำระได้หรือไม่
สมาชิกสามารถฝากชำระได้จนถึงวันครบกำหนดตามใบแจ้งในบิล ส่วนรายการที่สามารถชำระเกินกำหนดได้ จะมีข้อความ “เกินกำหนด” ในวงเล็บต่อหลังชื่อรายการนั้นๆ
  ตรวจสอบได้อย่างไร ว่าค่าบริการต่างๆที่ฝากชำระ ได้ดำเนินการแล้ว
ดูได้จากช่องสถานะ หน้าประวัติทำรายการในระบบสมาชิก เมื่อสถานะการทำรายการแจ้งว่า “สำเร็จ” แสดงว่า รายการได้รับการชำระเรียบร้อยแล้ว
เมื่อรายการมีสถานะ “สำเร็จ” สมาชิกยังสามารถเพิ่มความมั่นใจโดยการตรวจสอบไปยังผู้ให้บริการโดยตรงผ่านทางช่องทางการตรวจสอบของผู้ให้บริการนั้นๆ

 
รายละเอียด การตรวจสอบ ระยะเวลาการตรวจสอบ

เติมเงินมือถือทุกระบบ

จะได้รับ SMS จากเครือข่ายที่เติมเงินยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้บริการ

ทันที

ค่าโทรแบบรายเดือน Truemove

ทางเว็ปไซด์ www.truemove.com เลือกเมนู เช็คยอดค่าโทร

1 วันทำการหลังฝากชำระ

ค่า UBC แบบรายเดือน

ตรวจสอบไปที่ทรูวิชั่นแคร์ หมายเลข : 02-725-2525 กด0 หรือตรวจสอบค่าบริการผ่านโทรศัพท์มือถือ ฟรี เพียงพิมพ์ 3 แล้วส่งมาที่ 482772 เพียงเท่านี้ สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน พิมพ์1 เว้นวรรคตามด้วย หมายเลขสมาชิกส่งมาที่ 482772 จากนั้นพิมพ์ 2 เพื่อยืนยันการลงทะเบียนแล้วส่งมาที่หมายเลขเดิม

1วันทำการหลังฝากชำระ

ค่า UBC แบบเติมเงิน

จะได้รับ SMS จากทาง UBC ทางโทรศัพท์ที่ให้ข้อมูลไว้กับทาง UBC

ทันที

ค่ามือถือ Truemove แบบรายเดือน

หมายเลข 1331 หรือ02-900-9000 หรือทางเว็ปไซด์ www.truemove.com เลือกเมนูเช็คยอดค่าโทร

1 วันทำการหลังฝากชำระ

True อินเตอร์เน็ตรายเดือน เฉพาะ ADSL (สำหรับใบแจ้งหนี้ บริษัท ทรู ดิจิตอล เอ็นเตอร์เทนเม็นท์ จำกัด)

หมายเลข : 02-900-9000

1 วันทำการหลังฝากชำระ

ค่าโทรศัพท์บ้าน และ PCT ระบบ True

หมายเลข : 02-900-9000

1 วันทำการหลังฝากชำระ

ค่าการไฟฟ้านครหลวง

ติดต่อไปยังหมายเลข 1130 จากนั้น กด 1 (ภาษาไทย), 1 (ตรวจสอบค่าโทร), 1 (รู้เลขมิเตอร์), แล้วตามด้วยเลขมิเตอร์ 8 หลัก (เลขมิเตอร์มี 9 หลัก ให้ตัดตัวท้ายออก 1 ตัว) กด #

2 วันทำการหลังฝากชำระ

ค่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ติดต่อไปยังหมายเลข 1129
กด  1 (รับฟังข้อมูลอัตโนมัติ)
กด  1 (สอบถามยอดค้างชำระค่าไฟฟ้า)
กรุณากด รหัสไฟฟ้าตามด้วยหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า กด #

2 วันทำการหลังฝากชำระ

สินเชื่อและบัตรเครดิต

ติดต่อไปยังศูนย์บริการของบัตรเครดิตนั้นๆ

2 วันทำการหลังฝากชำระ

อื่นๆ

ติดต่อไปยังศูนย์บริการนั้นๆ

2 วันทำการหลังฝากชำระ