WonDD Logo
รหัส VIP :   
ชื่อ :   
โทร :   
   ทำไมต้องWonDD
บริษัท วันดีดี คอร์ปอเรชั่นจำกัด บริหารงานโดยผู้บริหารที่มี ประสบการณ์ และความชำนาญในธุรกิจนี้มายาวนาน วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน สามารถกำหนดเป้าหมาย และดำเนินนโยบายให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรมสมาชิกสามารถสัมผัสถึงความจริงใจในการทำธุรกิจ และความเป็นมืออาชีพ รวมถึงแนวทางของบริษัทได้อย่างชัดเจน

ปัจจุบันนี้ โลกออนไลน์ได้เข้ามามีส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมไปแล้ว ธุรกิจออนไลน์ จึงเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยม และมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

WonDD เป็นธุรกิจที่ให้บริการผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ เป้าหมายและนโยบายของเรา คือ สร้าง Product การให้บริการที่หลากหลายคลอบคลุมการดำเนินชีวิตของกลุ่มคนทุกเพศ ทุกวัย เพื่อสร้างความคุ้มค่าให้กับสมาชิกของเรา ให้สมาชิกประหยัดรายจ่าย รวมถึงมีรายได้กลับคืนมา โดยไม่กระทบต่อกิจกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของ แต่เป็นการเพิ่มความสุขและรอยยิ้มให้กับสมาชิก ให้ทุกวันของสมาชิกเป็น “วันดีดี” ทุกวัน
  WonDD นำส่วนลดพิเศษหลากหลายรายการมาให้สมาชิกได้อย่างไร
WonDD เป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการ และผู้จัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ จึงได้นำส่วนลดและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับมอบให้แก่สมาชิก
  มีเงินเครดิตคงเหลืออยู่ในบัญชี ดีหรือไม่
บริษัทเปิดดำเนินธุรกิจนี้โดยตรง ไม่ได้เป็นสาขา หรือเป็นบริษัทลูก บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกรรมต่างๆ อย่างเพียงพอ ไม่มีการนำเงินของสมาชิกไปหมุนเวียนในธุรกิจอื่น

สมาชิกไม่จำเป็นต้องมีเงินเครดิตคงเหลือไว้ในระบบตลอดเวลา สมาชิกสามารถโอนเงินเข้าระบบได้เท่ากับยอดเงินที่ต้องการฝากชำระหรือ ใช้บริการอื่นๆ และสามารถแจ้งถอนเงินออกจากระบบได้ตามต้องการ ยกเว้นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการของสมาชิกเอง ที่ต้องการให้มีเครดิตคงเหลือบางส่วนไว้เพื่อชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆที่ใกล้ถึงกำหนดชำระหรือเพื่อให้ระบบดำเนินการต่ออายุVIP โดยอัตโนมัติ
  มีค่าใช้จ่ายในการโอนเงินออกจากบัญชีหรือไม่
สมาชิกสามารถทำรายการโอนเงินออกจากระบบได้ตามจำนวนเงินที่ต้องการ ไม่จำกัดยอดขั้นต่ำ และจำนวนครั้ง โดย WonDD จะโอนเงินไปยังข้อมูลบัญชีธนาคารที่สมาชิกระบุไว้ และมีค่าใช้จ่ายเฉพาะอัตราค่าธรรมเนียมในการโอนเงินตามความเป็นจริงของธนาคารที่สมาชิกเลือกใช้บริการเท่านั้น

ระยะเวลาการรับเงิน หลังจากทำรายการ “แจ้งโอนเงินออกจากระบบ”
1. สมาชิก “แจ้งโอนเงินออกจากระบบ” ก่อนเวลา 12:00 จะได้รับเงินภายใน 12:00 ในวันถัดไป (ภายใน 24 ชั่วโมง)
2. สมาชิก “แจ้งโอนเงินออกจากระบบ” หลังเวลา 12:00 จะได้รับเงินภายใน 12:00 น. ใน 2 วันถัดไป (ภายใน 48 ชั่วโมง)

*ไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์
*เมื่อยืนยันการทำรายการ ระบบแสดงกำหนดเวลาในการรับเงินให้ทราบโดยอัตโนมัติ

  การแจ้งโอนเงินเข้าระบบตามธนาคารที่มี(อนุมัติในทันที) ทำไมบางครั้งไม่อนุมัติทันที
หลักการทำงานของระบบในการอนุมัติในทันทีมีดังต่อไปนี้
  1. เมื่อมีการโอนเงินเข้าสู่บัญชีตามธนาคารที่ สามารถอนุมัติทันที ระบบของธนาคารจะส่งข้อมูลมาที่ฐานข้อมูลของ WonDDภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที (เป็นสาเหตุที่แจ้งให้สมาชิกทำรายการแจ้งโอนเงินเข้าระบบหลังจากโอนเงินแล้ว 5 นาที)
  2. เมื่อสมาชิกทำรายการแจ้งโอนเงิน ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลที่สมาชิกระบุ หากตรงกันกับข้อมูลที่ทางธนาคารส่งมา ระบบจะทำการอนุมัติในทันที
    สาเหตุที่ในบางครั้ง ระบบไม่ทำรายการอนุมิในทันทีมีดังต่อไปนี้
  1. 80% สมาชิกระบุข้อมูลไม่ถูกต้อง
  2. 8%สมาชิกทำการโอนเงินผ่านช่องทางบริการรับโอนเงินต่างๆ ซึ่งบริการรับโอนเงินเหล่านี้ ไม่ได้ทำรายการทันที จึงทำให้ เวลาในการทำรายการที่สมาชิกได้รับ กับเวลาที่เงินเข้าสู่ธนาคารจริงไม่ตรงกัน
  3. 5%สมาชิกทำรายการในช่วงเวลา ปิดระบบของธนาคารนั้นๆ เช่น กสิกรไทย ปิดระบบทุกวัน 22.00 - 24.00 น.
  4. 5%เวลาในการทำรายการทีถูกส่งให้ทาง WonDDไม่ตรงกับหลักฐานการโอนเงินจากธนาคารที่สมาชิกมี ถึงแม้ข้อมูลที่ทาง WonDDและสมาชิกได้รับมาจากธนาคารเดียวกัน และเป็นรายการเดียวกัน แต่สาเหตุที่เวลาไม่ตรงกัน เนื่องจากปัจจัยในการประมวลผลการส่งข้อมูลของธนาคาร
  5. 2% ระบบของธนาคาร หรือ WonDDขัดข้อง